Blog Arşivi

20 Haziran 2015 Cumartesi

Tunceli Munzur SöylencesiTunceli

Munzur Söylencesi
Bir zamanlar Ovacık'ın Ziyaret köyünde bir ağa yaşamaktadır. Ağanını Munzur adında çok güvendiği bir çobanı vardır. Munzur iyi yürekli gönül ehli bir adamdır.
Günün birinde ağa hacca gitmek ister. Munzur’u çağırıp:"Ben uzun bir yolculuğa çıkıyorum gidip dönmemek var karım senin anan kızlarım senin kardeşin malım mülküm gibi onlara iyi bak."der ve yola düşer.
Aradan günler geçer. Bir gün Munzur, ağanın karısına varıp :"Ana helva yapta ağama götüreyim."der. Kadın şaşırır ama bir şey demez. Herhalde canı helva istedi deyip işe koyulur. Yaptığı helvadan bir tas verir. Munzur daha büyük bir kabın doldurulmasını ister. Kadın ses çıkarmadan bir lengeri doldurup Munzur verir. Munzur helvayı kaptığı gibi ortadan kaybolur.
Bu sırada ağa namaz kılmaktadır. Selam verir Munzur'u karşında görür. Munzur lengeri bırakıp birşey söylemeden ortadan kaybolur gider.
Aradan uzun bir zaman geçer ağa hacdan döner. Bütün köy karşılamaya çıkar. Munzur da yeni sağdığı bi tas sütle kalabalığın arasına karışır. Köyün girişinde kalabalık yanaşıp ağanın elini öpmek ister. Ağa: "Eli öpülecek kişi ben değilim Munzur'dur" der."Bana Hacda iken evimin helvasını yedirdi. O bir ermiştir."der. Kalabalık Munzur'a yönelir. Munzur ürküp kaçmaya başlar. Koştukça tastaki sütler yerlere saçılır. Sonunda dağın eteğinde bir kayanın önüne gelir. Kaçacak yer kalmamıştır. Elindeki tası yere atıp kuş olur kayanın kovuğuna girer kaybolur.
Elindeki tası attığı yerde süt renkli bir göl oluşur. Kayanın kovuğundan ve sütlerin yere saçıldığı yerlerden de ak köpüklü sular fışkırır. Dağa ve sulara Munzur adı verilir.


Süpürgeç dağı ile Karadağ söylencesi


Pertek ilçesinin kuzeyindeki süpürgeç dağı ile Murat ırmağının ötesindeki başı dumanlı Kara Dağ bir zamanlar aynı kıza tutkun iki delikanlıdır. Aralarında zorlu bir çekişme vardır. Yıllar geçer ikisi de kocar, ama bir türlü yenişemezler. Sonunda önce sevdikleri kız, ardından da kendileri ölür. Ama aralarındaki çekişme sürer. İkiside birer Uludağ olup birbirlerine top atmaya başlarlar.Süpürgeç'in attığı toplardan Karadağ'ın yüzü kapkara olur.Karadağ'ın attığı toplarsa süpürgecin tepesini uçurur.İnanışa Karadağ'ın yüzünün onca kara ,Süpürgecin tepesinin de dümdüz olması ondandır.,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder