Blog Arşivi

20 Haziran 2015 Cumartesi

Kayseri Abdi Dede Söylencesi

Kayseri
Abdi Dede Söylencesi
Abdi dede dünyadan elini eteğini çekmiş tek başına yaşayan yaşlı bir kişidir.Tüm zamanını hücresinde Kur'an okuyarak geçirir.Çevresinde sevilip sayılmasını çekemeyen yedi kişi "Şeriattan taş kopardı" (Şeriata aykırı davranışta bulundu) diye onu taşa tutar,daha sonrada kadı önüne çıkartırlar.Kadı da dedeyi çekemeyenlerdendir.Asılmasını buyurur.Müftünün onayıyla Dede'yi Arastabaşı'na götürüp asarlar.Hücresinde kalan eşyasını almak için döndüklerinde Abdi Dedeyi Kur'an okurken görürler."Darağacından kurtulmuş diye Abdi Dede'yi yaka paça yine kadıya getirirler.Oradan Arastabaşı'na varırlar ki ne görsünler,Dede asılı duruyor.Yanlarında götürdükleri Dede darağacındaki cansız bedene "Sana selam olsun ey Hak'ın kulu diye yanıtlar adamlar olanlara cevap veremezler,ikinci Dede yi de asar ve malına el koymak için hücreye dönerler Bu kez de Abdi Dede'yi Kur'an okurken bulurlar.Yeniden darağacına götürürler dede cesetlere :"Size selam olsun ey Peygamber'in ümmeti iki Abdi" diye seslenir.Cesetler: "Ve aleykümselam Ya Hu" diye yanıtlar.
Adamlar aman vermeyip  üçüncü Dedeyi de asarlar. Durumu öğrenen Kayserililer ayaklanarak dede'nin asılmasına karar veren kadı'yı,müftüyü ve yedi adamı öldürürler.Üç Abdi'yi darağacından indirirler,yıkayıp üçünü bir araya gömerler.
Haci İbrahim Devletli söylencesi
Havatan köyü'nde İbrahim adlı bir çoban yaşamaktadır.Günün birinde çobanın beyi ,hacca gider.,bey hacda iken hanımı güveç pişirir.güveci tek başına yemek içine sinmez.bunu anlayan İbrahim güveci alır,Kabe'yi tavaf etmekte olan Bey'e buğusu üstündeyken yetiştirir,döner.
Bey Hac dönüşü İbrahim'i sürünün başında uyurken bulur.Koyunlar dağın eteğindeki ırmağa girmiştir.Çok kızar İbrahim'i tekmeleyerek uyandırır.Çoban ırmağın üzerinden yürüyerek koyunları sudan çıkarır.,kaşla göz arasında sürüyü toplar.Bey onun ermiş olduğunu anlar.İbrahim Bey'in hizmetinden ayrılır.Yalnız yaşamaya başlar.Yöre halkının sevgisini saygısını kazanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder