Blog Arşivi

20 Haziran 2015 Cumartesi

Bilecik Kral'ın kızı söylencesi

Bilecik
Kral'ın kızı söylencesi
Yarhisar Tekfuru'nun Holophira ya da Olivera (Nilüfer Hatun) adında bir kızı vardır.Bu kız ,Bilecik Tekfuru'yla nişanlıdır.Günün birinde ,Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey,saray önünden geçerken kuyudan su çekmekte olan kızı görür.Kız da onu görmüştür.Birbirlerine tutulurlar.

Söğüt'ün erenleri
Bilecik Tekfuru ,Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holophira (Nilüfer Hatun)    la evlenecektir.Bunu fırsat sayan tekfurlar gün geçtikçe güçlenen Osman Gazi'yi  bir tuzakla yok etmeyi kurarlar.Osman Gazi iyi ilişkiler içinde olduğu Harmankaya Tekfuru Köse Mihal 'den durumu öğrenir.önlemini alır:Kadın kılığında götürdüğü askerlerle Çakırpınar'daki düğünü dağıtır.Bilecik tekfuru öldürülür.Holophira yı (Nilüfer Hatun'u) da kaçırırlar.

Ertuğrul Gazi'nin Kılıcı ve Kumral Dede Söylencesi


Söylenceye göre,Osman Bey bir düş görür,düşünde göğsünden bir ağaç çıkarak büyüdüğünü dal budak salarak  her yeri kapladığını görür heyecanla uyanır,Bu düşü Karamaneli'nden Ahi Şeyhi Edebali yorumlar.Buna göre Osman Bey Padişah olacaktır.Şeyh Edebali bunu söylerken Kumral Dede adlı bir müridi de yanındadır.Kumral Dede ,bu muştuya karşılık Osman Bey'den bir kentin gelirini ister.Dileği kabul eden Osman Bey,yazı bilmediği için,Babası Ertuğrul Gazi'den kalan kılıcı güvence olarak verir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder