Blog Arşivi

20 Haziran 2015 Cumartesi

Ankara Hüseyin Gazi Söylencesi

Ankara

Hüseyin Gazi Söylencesi
Hüseyin Gazi Battal Gazi'nin babasıdır.Ankara'nın İslamlaşmasında önemli bir rolü olan Hüseyin Gazi,"Kafirlerle" giriştiği bir çarpışmada yaralanır ve günümüzde kendi adıyla anılan dağın doruğuna  tırmanmağa başlar.Hüseyin Gazi doruğa tırmandıkça bastığı çayırlar ,kanının damladığı otlar çiçeklenip renklenmektedir.Doruğa yaklaştığında duraksayan Hüseyin Gazi  "Benim için darlık mı var? " deyip asasını toprağa vurur vurmaz da yerden gür bir su fışkırır.gücü tükendiğinden doruğa varamadan  orada düşüp kalır.Oğlu Battal Gazi babasının şehit edildiğini öğrenince kente saldırıp tüm "kafirleri" kılıçtan geçirir.Sonra da AfyonKarahisar 'a değin Müslümanlığı yayar.O da günümüz de Seyit Gazi denilen yerde şehit düşer.


İmra -al Kays söylencesi
İmra -al Kays Timurlenk kulesi denilen yerde,tanınmış Arap şairi İmra -al Kays 'ın mezarı olduğu söylenir.Bir Arap beyinin oğlu olan şair,gençliğinde babası ile geçinemediğinden yolculuğa çıkmış.Babasının düşman kabilelerce öldürüldüğünü duymuş ,asker toplayıp savaşmış.Ancak,yenip düşüp bir Yahudi kralına sığınmış.Bu sırada Bizans İmparatoru Justinyen kendisini İstanbul'a çağırıp Suriye uç beyliğini önermiş.Şair sarayda bir süre kalmış,sonra da uç beyi  olarak yola çıkmış.İstanbul'dan ayrıldığı sırada bazı kişiler İmparatora şairin prenseslerden birini yada İmparatoriçe'yi ayarttığını söylemişler.İmparator öfkelenmiş,zehirli bir gömlek yaptırmış "Bu benim hilatimdir,yolda giysin ki halk kendisinin benim yüksek bir memurum olduğunu anlasın" diyerek arkasından yollamış.Şair de gömleği giyer giymez ölmüş ve kendisini Ankara'da gömmüşler.


Hacı Bayram Veli ve Akşemseddin'e ait söylence
Akşemseddin Haleb'e  uğradığında bir rüya görür.:Boynuna bir zincir takmışlar zorla Ankara'da Hacı Bayram  Hz.lerinin eşiğine bırakmaktalar.Zincirin ucu da Hacı Bayram'ın elindedir.
Bunun üzerine Akşemseddin Ankara'ya gelir.Bakar ki müritler tarladadır.Burçak topluyorlar.Yanlarına varır.Fakat Hacı Bayram Veli hiç iltifat göstermez,bakmaz.
Akşemseddin hizmet eder ve çalışmaya başlar.Yemek vakti gelir.Teknelerle yoğurt ve buğday çorbası getirilir,paylaşılır.Herkes nasibince alır.Köpeklere de verilir.Fakat ,yine Akşemseddin Hz.lerine dönüp bakmazlar.Akşemseddin Hz.leri varır köpeklere verilen yemekten beraberce yemeye başlar.Bunu gören Hacı Bayram Veli :
-Köse beni yaktın ! diyerek sofraya çağırır ve sonra da :"Zincirle çağrılanı böyle karşılarlar" der.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder